jak kupować

Szanowni Państwo,

właścicielem strony internetowej jest Retro-Dekor-Net Robert Maziarski, ul. II Poprzeczna 18, 04-604 Warszawa REGON: 142432360, NIP: 1130084585.

Posiadamy ciekawą kolekcję mebli i artykułów dekoracyjnych. Z myślą o Państwa wygodzie udostępniamy rózne formy zakupu. Zapraszamy do skorzystania z jednej z nich.

1. Zapraszamy do naszego sklepu internetowego www.meblujemystylowo.pl

2. Możecie Państwo zakupić oferowane przez nas produkty przez naszą stronę internetową.
Jeśli są Państwo zainteresowani zakupem wybranych przedmiotów, uprzejmie prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza, e-maila lub telefoniczny.

- w zapytaniu prosimy o podanie nr katalogowego i ilości sztuk.
- jeśli koszt wysyłki nie jest podany na stronie przedmiotu informację tę otrzymacie Państwo w odpowiedzi.
- w zależności od przedmiotu zakupione towary wysyłamy firmą kurierską DPD lub meblowozem.
- nie wysyłamy za pobraniem, jedyna forma płatności w przypadku wysyłki to przedpłata na konto.

Oto dane do przelewu:

Retro-Dekor-Net Robert Maziarski

ul. II Poprzeczna 18

04-604 Warszawa

ING Bank Śląski S.A.

94 1050 1025 1000 0092 3522 2800

- towar wysyłamy w ciągu 7 dni roboczych (DPD) lub w ciągu 21 dni roboczych (meblowóz) od daty zaksięgowania wpłaty na rachunku.
- każdy przedmiot jest bardzo solidnie zapakowany i ubezpieczony.
- prosimy o sprawdzenia zawartości i stanu przesyłki w chwili jej odbioru, w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki prosimy o sporządzenie protokołu szkody.

- zgodnie z ustawą, gdy umowa dotyczy sprzedaży na odległość kupujący ma 14 dni od daty otrzymania towaru na odstąpienie od umowy sprzedaży. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niezmienionym w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu .Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu. W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób przesyłki dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Zwroty Produktów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane. Dokumenty należy przesłać na adres Retro-Dekor-Net, Armii Krajowej 8, 05-410 Józefów. Zwracany przedmiot należy nadać na adres  Retro-Dekor-Net, Armii Krajowej 8, 05-410 Józefów. Przed przyjazdem prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

[DANE SPRZEDAJĄCEGO]
…………………………….
…………………………….
…………………………….

Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………………………., numer modelu……………………………………… .
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .

Imię i nazwisko………………………………………………………….
Adres …..…………………….……..…………………………………….
Data………………………………………………………………………….
…….……………………………………………………………………
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)
 

- w przypadku stwierdzenia, iż Produkt jest wadliwy lub Renowacja nie została zrealizowana w sposób zgody z ustaleniami Stron, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę w przeciągu miesiąca od daty stwierdzenia niezgodności Produktu z Umową. Reklamacja powinna zawierać opis wady Produktu, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego.  Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu na własny koszt. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty wysyłki są zwracane. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem edn@eurodecornet.eu lub w formie pisemnej na adres Retro-Dekor-Net, Armii Krajowej 8, 05-410 Józefów. Reklamowany przedmiot  należy nadać na adres  Retro-Dekor-Net, Armii Krajowej 8, 05-410 Józefów. Przed przyjazdem prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.  Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
        imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
        datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
        przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
        wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną. Powyższe dotyczy wyłączenie konsumentów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.). Nieznaczne różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego – a w szczególności monitora – nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Produktu. z uwagi na specyfikę drewna, jego zróżnicowany rysunek (w zależności od przekroju, wielkości przyrostów, sęków itp.), barwę oraz obróbkę, wszelkie różnice dotyczące kolorystyki lub ułożenia słoi nie podlegają reklamacji.  Okres, w trakcie którego Kupujący mogą reklamować Produkty wynosi 2 lata, natomiast w przypadku gdy przedmiotem Umowy jest Produkt Używany, odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do roku od dnia wydania Produktu Używanego Kupującemu.

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie 00-015, ul. Sienkiewicza 3. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

3. Zapraszamy również do sklepu, gdzie możecie Państwo obejrzeć wszystkie oferowane przez nas przedmioty, dokonać zakupu i rozliczyć się gotówką.

ul. Armii Krajowej 8, 05-410 Józefów
Ponieważ mamy nienormowany czas pracy przed przyjazdem
prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy 501 58 47 61, edn@eurodecornet.eu

Zapraszamy również w soboty.

 

Na życzenie wystawiamy faktury VAT

Uwaga !!! Na stronie PROMOCJE oferujemy przedmioty pochodzące z końcówek serii , ekspozycji , uszkodzone w transporcie itp. W opisie przedmiotu podajemy powód przeceny, cenę przed promocją i cenę w promocji.

 

Służymy radą i fachową pomocą w urządzaniu mieszkań, domów, rezydencji.  Zapraszamy do odwiedzenia naszej wzorcowni gdzie na pewno znajdą Państwo coś dla siebie.

SKLEP I MAGAZYN

ul. Armii Krajowej 8
05-410 Józefów

Ponieważ mamy nienormowany czas pracy, przed przyjazdem prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.

Zapraszamy również w soboty i niedziele.

tel. kom.  501 584 761

e-mail: edn@eurodecornet.eu